X ปิด
ข้าพระพุทธเจ้า :
นามสกุล :
อีเมล :
รหัสรูปภาพ :
   
ขอลงนามถวายพระพร :
***คำถวายพระพรจะไม่ถูกแสดงในทันที เพื่อป้องกันข้อความที่ไม่เหมาะสม
คำถวายพระพรจะต้องถูกกลั่นกรองจากระบบก่อน***
 
  คำถวายพระพรที่ 55 ทรงพระเจริญ
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางแสงเทียน เศรษฐวิทยา
วันที่ : 3 ส.ค. 58 IP : 101.108.174.xxx E-Mail : sangtien.amp@gmail.com เวลา : 09:12:53 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 54 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวั้ญของปวงชนชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : สมยศ เก่ทอง
วันที่ : 29 ก.ค. 58 IP : 192.168.1.xxx E-Mail : p-uy2523@hotmail.com เวลา : 15:57:30 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 53 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวั้ญของปวงชนชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : กิตติภณ เก่ทอง
วันที่ : 29 ก.ค. 58 IP : 192.168.1.xxx E-Mail : p-uy2523@hotmail.com เวลา : 15:56:45 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 52 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
    ข้าพระพุทธเจ้า : อ้อยใจ นาคนุ่ม
วันที่ : 29 ก.ค. 58 IP : 192.168.1.xxx E-Mail : p-uy2523@hotmail.com เวลา : 15:55:25 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 51 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิไลวรรณ ลิสอน
วันที่ : 28 ก.ค. 58 IP : 101.108.164.xxx E-Mail : oil252007@hotmail.com เวลา : 09:54:14 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 50 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
วันที่ : 27 ก.ค. 58 IP : 101.108.195.xxx E-Mail : LAMPAYA_MUANG@hotmail.com เวลา : 15:28:19 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 49 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ
วันที่ : 27 ก.ค. 58 IP : 101.108.195.xxx E-Mail : เวลา : 15:25:43 น.
 
 
  คำถวายพระพรที่ 48 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิลาวัลย์ ชิดชอบ
วันที่ : 27 ก.ค. 58 IP : 182.52.175.xxx E-Mail : lek_rakmai@hotmail.com เวลา : 14:23:24 น.
 
** ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (สถ.จ.นครปฐม) **
ข้อความทั้งหมด 55 ข้อความ