.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายสนั่น พลศรี เกษตรอำเภอบางเลน พร้อมเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรแนะนำผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผล... (ดู : 8)