.

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัดตำบลบางแก้ว อำ... (ดู : 9)