.

นครปฐม - จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 9 ส... (ดู : 48)