.

14 ม.ค. 60 ที่จังหวัดนครปฐม คณะสงฆ์โครงการจาริกธุดงค์เพื่อเผยแผ่ธรรมและเฉลิมพระเกียรติ โดยสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง จังหวัดศรีษะเกษ ประมาณ 600 รูป เดินด้วยเท้าเปล่าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช-นครปฐม... (ดู : 41)