X
.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม กรมประมง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก จัดงาน นครปฐมฟิชแฟร์ ครั้งที่ 9" ในระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้... (ดู : 17)