.

7 ต.ค. ว่า จ.ส.อ.ไพฑูรย์ ศรีราชา รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบ ร.29 พัน.3 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี หัวหน้าชุด คสช.บางเลน ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีปลาในแม่น้ำท่าจีนลอยและตายเป็นจำนวนมากนานกว่... (ดู : 3)