.

จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณพระที่นั่ง... (ดู : 2)