.

27 ส.ค.58 นายจำเริญ ทิพยพงษ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนั... (ดู : 28)