.

16 ก.ค. 57 เวลา 17.00 น. ที่พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” สร้างความสามัคคีความมั่น... (ดู : 18)