X
.

25 ก.ค. 60 นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่จังหวัดได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร อ.เมืองนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 2... (ดู : 30)