.

ที่บริเวณลานจัดแสดงสินค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานส้มโอมณฑล... (ดู : 17)