ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งที่ 3) ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ติดต่อสอบถาม - กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ เบอร์โทร 034-340027-034-340047