X
.

อบต.ไทยาวาสประสานขอความร่วมมือ บ.น้ำมันพืชไทย (จำกัด) มหาชน บริการเรือและรถโดยสารรับส่งประชาชนที่สัญจรไป-มา ของทุกวัน ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา จากส... (ดู : 48)